Lễ Hộp Hảo Hạng
loài
299 Lễ Hộp Hảo Hạng
299 Lễ Hộp Hảo Hạng
Mã số:299 Lễ Hộp Hảo Hạng
Đơn giá:400000 VND

299 Lễ Hộp Hảo Hạng

Giá Bán :400.000VND/Hộp

4 Bánh Phú Quý Hợi Con 180g (2 Nhân Mặn, 2 Nhân Ngọt)

Công ty TNHH Thực phẩm Đại Phát Thuộc về bản quyền sở hữu Không được đăng lại

Địa Chỉ : Số 32, Đường Số 6, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương

Tel : (0650) 3790.540 -41 ,Fax : (0650) 3790.542,Email : daiphat@daiphatfood.com.vn

Copyright © 2016 DAIPHAT FOOD All Rights Reserved.